Misja

Naszym priorytetem jest utrzymanie stale wysokiej jakości naszych produktów.

Dbamy o jakość na każdym etapie rozwoju produktu, sprowadzania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie  w branży pozwala nam na  większą elastyczność w wyborze dostawców, dzięki czemu sprowadzamy  produkty o najwyższym wskaźniku czystości. Ponad 20 letnie doświadczenie na rynku chemicznym przekłada się na doskonałą znajomość dostawców i źródeł pochodzenia określonego produktu. Zdobytą wiedzę weryfikujemy dodatkowymi certyfikatami.

Zespół Consells Chemicals zwraca szczególną uwagę na budowaniu trwałych, lojalnych oraz przede wszystkim uczciwych relacji handlowych z firmami z którymi współpracuje.

Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dbając o jakość i bezpieczeństwo produktów, satysfakcję klientów i pracowników, przyjazność dla środowiska naturalnego i rozwoju społeczności lokalnych.