Wprowadzamy innowacje

Kwestionujemy konwencjonalne rozwiązania i szukamy alternatywnych sposobów działania w celu zdobycia wysokiej pozycji na rynku.

Strategiczne działania

Działamy w oparciu o jasno sprecyzowane cele i zadania strategiczne

Nie skupiamy się tylko na sobie

Nawiązujemy bliskie i wzajemnie korzystne relacje z naszymi klientami i partnerami

previous arrow
next arrow
Slider

Nasza oferta:

 • Suspensyjny Polichlorek winylu KSR-67/KSF-70
 • PE HDPE HXF 4810H
 • Ług sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze 48-51%)
 • Chloroeten (czysty chlorek winylu, monomer chlorku winylu)
 • Ciężka żywica krakująca
 • Destylaty ropa naftowej krakingu parowego, frakcje węglowodorowe C8-12
 • Węglowodory aromatyczne, C6-8 pirolizy ciężkich rafinatów naftowych
 • Węglowodory C-4
 • Węglowodory C-5
 • Frakcja butylenowo-butadienowa С-4
 • Ciekłe produkty pirolizy frakcja C-9
 • Etylen
 • Benzen
 • Propylen
 • Alkohol izopropylowy (IPA)